Spoorwegen: fascinerend in zijn verschillende facetten. Geschiedenis, ontwikkelingen, techniek, logistiek, toekomst. Kortom veel diverse zaken om over te schrijven.

 De spoorwegen in de wereld zijn zeer divers. Sinds het ontstaan in de 18e eeuw hebben de spoorwegen een forse ontwikkeling doorgemaakt. De gebruikte technieken zijn sinds de 18e eeuw verbeterd dankzij onder meer de komst van ijzeren rails, de ontdekking van stoom als krachtbron en daarmee de komst van de stoommachine, de dieselverbrandingsmotor en de ontwikkeling van stroom als externe energieleverancier - bovenleiding/derde rail. Deze ontwikkelingen hebben het spoorlandschap doen veranderen. (Nieuwenhuis, 2012, p. 11-24)

Naast verschillende technische systemen heerst er verschillend gedachtegoed inzake onder meer wet- en regelgeving. Dit resulteert in grote verschillen tussen de afzonderlijke staten met betrekking tot technische eisen en veiligheidsvoorschriften (Soave, 2013). Elk land in de wereld kent immers een eigen cultuur met eigen gewoonten en gedachten en (geografische) kenmerken waaruit deze wet- en regelgeving is ontstaan (Nieuwenhuis, 2012, p. 11-24).

De ontwikkelingen in technische en organisatorische zin hebben allen implicaties (gehad) op het huidige systeem spoor zoals dat vandaag de dag bekend is op het gebied van de totstandkoming van het huidige (internationale) spoorwegnetwerk, de daarmee samenhangende wet- en regelgeving en het (deels) hieruit voortkomende veiligheidsbeleid van de spoorwegondernemingen.

Dit gedeelte van de website gaat nader in op de verschillende omstandigheden waarin spoorwegen in de wereld tot stand zijn gekomen. Daarnaast wordt de techniek besproken.

Bronvermelding

Nieuwenhuis, G. (2012). Wegwijs in Railgoederenvervoer. Niestetal: Silber Druck, p. 11-24.

Soave, P. (2013). Spoorvervoer. Binnengehaald 7 mei 2014, van http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.6.html

Gerelateerde literatuur

Copyright

De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen fouten of onjuistheden niet worden uitgesloten. DutchRail aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
Het gebruik van deze site is dan ook geheel voor uw eigen risico.
 

Contact

Voor vragen en tips over de website kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij stellen dit zeer op prijs!

Neem contact op!