De informatie in deze bladen is opgebouwd aan de hand van de inhoudsindeling van de vakkennis VVRV en het NS leerprogramma 'BLM' (Basis Leerweg Machinist).
Inhoudelijk is de inhoud opnieuw opgezet, gestructureerd geactualiseerd en aangevuld met aanvullende informatie.

Deze documentatie mag dienen als informatiebron maar mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd.
De bronvermelding staat onder elk infoblad weergegeven.

De portofoon is belangrijk voor, naast de veiligheid van de hoofdconducteur en machinist, het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

Treinportofoon

Gebruikers van de portofoon

De portofoon wordt gebruikt door de machinist, conducteur en medewerker Veiligheid & Service.

 • De machinist gebruikt de portofoon onder andere om te communiceren met de conducteur of een medewerker Veiligheid & Service.
 • De conducteur gebruikt de portofoon om bij calamiteiten te communiceren met onder andere de machinist of een medewerker Veiligheid & Service.
 • De medewerker Veiligheid & Service gebruikt de portofoon om zich aan/af te melden bij de chef van de trein en in geval van calamiteiten.

Portofoontest

De chef van de trein neemt het initiatief tot het nemen van de portofoontest.
Met de portofoontest controleren de machinist en de conducteur de werking van de portofoon. Het gaat erom dat beide partijen elkaar kunnen horen zodat een conversatie plaats kan vinden.
Als de test één minuut voor vertrek niet heeft plaatsgevonden, moet de test worden uitgesteld tot de trein het wisselcomplex (emplacement) heeft verlaten. De machinist neemt na het verlaten van het wisselcomplex (emplacement) het initiatief voor de portofoontest. Hij roept via de boordomroep de chef van de trein op met het verzoek de portofoontest uit te voeren. Hierbij past hij de regels van de veiligheidscommunicatie toe.
De portofoontest is geslaagd als de machinist heeft bevestigd dat de chef van de trein, na zijn portofoonoproep, duidelijk te verstaan was en dit heeft gemeld aan de chef van de trein.

Communiceren met de portofoon

Soorten oproepen

De portofoon kent drie typen oproepen:

 • De treinoproep.
  Dit is een oproep waarmee personeel op dezelfde trein met elkaar kan praten. Deze oproep maakt gebruik van het treinnummer dat je eerder zelf hebt ingesteld. Het is daarom belangrijk dat je altijd het juiste treinnummer hebt ingesteld. Dit is op de display van de portofoon snel te zien.
 • De groepsoproep.
  Dit is een oproep waarbij je kunt praten met alle gebruikers die zich binnen het zendbereik bevinden.
 • De noodoproep.
  Zoals de naam al aangeeft, is dit een speciale oproep. De noodoproep wordt door iedereen binnen het zendbereik ontvangen. Doordat de portofoon waarmee de noodoproep is gemaakt, direct automatisch gaat zenden, hoort iedereen onmiddellijk wat er aan de hand is. Het treinnummer is zichtbaar in het scherm. Na het verzenden van de noodoproep schakelt de portofoon automatisch over op tien seconden ontvangen: binnen die tijd kunnen je collega's terugpraten of onderling overleggen. Daarna verzendt de portofoon opnieuw een noodoproep. Deze cyclus herhaalt zich totdat je de noodoproep afbreekt of de batterij leeg raakt. 

Gespreksregels

Met de portofoon kun je niet tegelijk praten (zenden) en luisteren (ontvangen). De afspraak is daarom dat je voor het loslaten van de zendtoets 'OVER' zegt, zodat de ontvangers weten dat er teruggepraat kan worden. Het gesprek sluit je af met 'UIT'. Controleer altijd eerst of het kanaal vrij is voordat een oproep wordt geplaatst. Hierbij maak je gebruik van de regels met betrekking tot veiligheidscommunicatie, zie infoblad 7.4 Veiligheidscommunicatie.

Bronnen

NSR: Infoblad 1.2 Handleiding Treinportofoon
Artikel: Koning & Hartman ontvangt grote portofoon opdracht van de Nederlandse Spoorwegen

Copyright

De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen fouten of onjuistheden niet worden uitgesloten. DutchRail aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
Het gebruik van deze site is dan ook geheel voor uw eigen risico.
 

Contact

Voor vragen en tips over de website kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij stellen dit zeer op prijs!

Neem contact op!