Artikelindex

 

19. Lokaal voorkomende seinen

19.1. Amsterdam

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr. 215b
Rood met gele driehoek
Stoppen vóór het sein.
Nr. 223
Laag geplaatst wit licht met vierkant zwart bord met gele driehoek met de punt omlaag
  Bij nadering van het lichtsein: het lichtsein heeft geen betekenis.
Bij vertrek vanuit de stilstand: rijden toegestaan met een zodanige snelheid, die niet hoger is dan 40 km/h, om op elke plaats achter dit sein, waar een belemmering voor het verder rijden aanwezig is, te kunnen stoppen.

19.2 Venlo

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr. 301a
Stopbord E-Tractie
Stoppen voor het bord.
Geldt alleen voor bestuurders van losse, elektrische locomotieven die niet geschikt zijn voor 15.000 V wisselspanning.
Geldt alleen voor bestuurders van losse, elektrische locomotieven die niet geschikt zijn voor 1.500 V gelijkspanning.
Nr. 224
Wit licht bij gedoofd lichtsein met bord VS
Voorbijrijden toegestaan met een snelheid van ten hoogste 40 km/h., indien de bestuurder in het bezit is van een geldige aanwijzing Verkeerd Spoor voor het betrokken spoor.

 

19.3 Kijfhoek

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr. 349
Bord ‘Seinen rechts naast spoor’
Aanduiding van de plaatsing van de seinen aan de rechterzijde van het spoor waarvoor zij bestemd zijn.
Nr. 349a
Belgisch pijlbord
Aanduiding van het spoor waarvoor het sein bestemd is.

19.4 Nederlands – Belgisch baanvakken

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr. 270a
Heuvelaanrijsein keper omhoog
Rijden over de rangeerheuvel naar de verdeelsporen toegestaan.
Nr. 270b
Heuvelaanrijsein keper omlaag
Opduwen van te heuvelen spoorvoertuigen toegestaan. Niet toegestaan met de locomotief het sein voorbij te rijden.
Nr. 270c
Heuvelaanrijsein rode balk
Voorbijrijden van het sein alleen toegestaan na toestemming van de treindienstleider.

19.5 Diverse baanvakken

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr. 306b
Uitschakelbord
Uitschakelen tractiestroom.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen, voorzien van stroomafnemers, die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Nr. 307b
Inschakelbord
Inschakelen tractiestroom toegestaan. Indien een onderbord is aangebracht, mag het inschakelen van de tractiestroom slechts geschieden indien de trein uit niet meer dan het aantal op het onderbord vermelde spoorvoertuigen bestaat.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen, voorzien van stroomafnemers, die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Nr. 308b
stroomafnemers neer
Binnen driehonderd meter de stroomafnemers neerlaten.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Nr. 309b
stroomafnemers neer
De stroomafnemers moeten zijn neergelaten.
Geldt alleen voor bestuurders van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.
Nr. 310b
stroomafnemers op
Toestemming om de stroomafnemers op te zetten.

Geldt alleen voor bestuurders van treinen die door de betrokken spoorwegonderneming zijn aangewezen.

19.6. Baanvakken Tilburg – ‘s Hertogenbosch en Boxtel – Eindhoven

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr. 725a
Gedoofd licht
Sein geeft geen opdracht.
Nr. 725b
Knipperen rood licht
Aanduiding van de activering van de werkzoneschakelaar voor het spoor waarop de werkzonelamp betrekking heeft.

19.7. Amersfoort

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr 268a/b
Heuvelen verboden
a
Niet toegestaan spoorvoertuigen naar of over de heuvel te duwen.
b  
Nr 269a/b
Heuvelen toegestaan
a
Duwen van spoorvoertuigen naar of over de heuvel
Toegestaan.
b  

Copyright

De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen fouten of onjuistheden niet worden uitgesloten. DutchRail aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
Het gebruik van deze site is dan ook geheel voor uw eigen risico.
 

Contact

Voor vragen en tips over de website kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij stellen dit zeer op prijs!

Neem contact op!