Artikelindex

 2.1 Hoofdseinen

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr. 201
Hoog geplaatst groen licht
Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijke snelheid.
Indien bij vertrek de plaatselijke snelheid niet bekend is, is voorbijrijden met een snelheid van ten hoogste 40 km/h toegestaan.
Nr. 202
Hoog geplaatst knipperend groen licht met een door wit licht gevormd getal
Voorbijrijden toegestaan met ten hoogste de door het getal aangegeven snelheid.
Nr. 206
Hoog geplaatst knipperend of laag geplaatst groen licht
Voorbijrijden toegestaan met een snelheid van ten hoogste 40 km/h.
Nr. 209
Hoog geplaatst geel licht met een door knipperend wit licht gevormd getal
Snelheid begrenzen tot de snelheid aangegeven door het getal.
Ingeval een remming is ingezet en het volgende lichtsein een verdere begrenzing van de snelheid gebiedt, mag de remming niet onderbroken worden.
Nr. 210
Hoog geplaatst geel licht met een door wit licht gevormd getal
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Deze snelheid moet voor het volgende lichtsein bereikt zijn.
Nr. 212a/b
Hoog of laag geplaatst geel licht
Snelheid begrenzen tot 40 km/h of zoveel minder als nodig om voor het eerstvolgende ‘stop’ tonende sein te kunnen stoppen.
Nr. 214
Hoog of laag geplaatst geel knipperend licht
Voorbijrijden toegestaan met een zodanige snelheid, die niet hoger is dan 40 km/h, om op elke plaats achter dit sein te kunnen stoppen, waar een belemmering voor het verder rijden aanwezig is. Te denken valt aan bezet spoor of ander gevaar, dan wel stoppen voor het eerstvolgende stoptonende sein.
Nr. 215
Hoog of laag geplaatst rood licht
Stoppen vóór het sein.
Nr. 216
Hoog of laag geplaatst wit licht

Door een bedieningshandeling uitgeschakeld sein. Het sein mag worden voorbijgereden na verkregen toestemming tot rangeren.

 

2.2 Voorseinen

 

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr. 217a/b
Hoog geplaatst groen licht
met:
een achtergrondscherm met rechte, dan wel een of twee afgeronde hoeken
of
daaronder een vierkant zwart bord met een witte ‘V’.
Voorbijrijden toegestaan met inachtneming van de plaatselijke snelheid. Indien vóór dit sein op zicht moet worden gereden heeft dit sein geen betekenis.
Nr. 218a/b
Hoog geplaatst geel licht
Met een achtergrondscherm met:
a rechte, dan wel met een of twee afgeronde, hoeken met daaronder een door wit licht gevormd getal
b een door wit licht gevormd getal en daaronder een vierkant zwart bord met een witte ‘V’.
Snelheid begrenzen tot de door het getal aangegeven snelheid. Deze snelheid moet voor het volgende lichtsein bereikt zijn. Indien vóór dit sein op zicht moet worden gereden heeft dit sein geen betekenis.
Nr. 219a/b
Hoog geplaatst geel licht
met:
een achtergrondscherm met rechte, dan wel een of twee afgeronde, hoeken
of
daaronder een vierkant zwart bord met een witte ‘V’.
Snelheid begrenzen tot 40 km/h of zoveel minder als nodig om voor het eerstvolgende ‘stop’ tonende sein te kunnen stoppen. Een voorafgaande opdracht ‘Rijden op zicht’ blijft gelden.

 

2.3 Lichtseinen met borden met een zwarte driehoek

 

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr. 222
Hoog geplaatst geel licht
met:
– een achtergrond-scherm met rechte dan wel een afgeronde hoek, en
– daaronder een vierkant wit bord met een zwarte driehoek met de punt omhoog
Snelheid begrenzen tot 40 km/h of zoveel minder als nodig om voor het eerstvolgende ‘stop’ tonende sein te kunnen stoppen. Een voorafgaande opdracht ‘Rijden op zicht’ blijft gelden.
Nr. 215a
Hoog of laag geplaatst rood licht
met een vierkant wit bord met een zwarte driehoek met de punt omhoog
Stoppen vóór het sein.
Nr. 221
Hoog of laag geplaatst wit licht
met:
– een achtergrondscherm met rechte dan wel een afgeronde hoek, en daaronder
– een vierkant wit bord met een zwarte driehoek met de punt omhoog
Voorbijrijden toegestaan. Aanduiding van een volgend sein nr. 220 dat wit licht uitstraalt. Een voorafgaande opdracht ‘Rijden op zicht’ blijft gelden.
Nr. 220
Hoog of laag geplaatst wit licht
met een vierkant wit bord met een zwarte driehoek met de punt omhoog
Voorbijrijden toegestaan.
De inrichting achter het sein is veilig berijdbaar. Een voorafgaande opdracht ‘Rijden op zicht’ blijft gelden.

 

Copyright

De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen fouten of onjuistheden niet worden uitgesloten. DutchRail aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
Het gebruik van deze site is dan ook geheel voor uw eigen risico.
 

Contact

Voor vragen en tips over de website kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij stellen dit zeer op prijs!

Neem contact op!