Artikelindex

8. Seinen voor spoorvoertuigen met stroomafnemers

Nr. / Sein Afbeelding Betekenis
Nr. 306a
Uitschakelbord
  Uitschakelen tractiestroom.
Nr. 307a
Inschakelbord
  Inschakelen tractiestroom toegestaan.
Indien een onderbord is aangebracht geldt:
voor getrokken treinen:
inschakelen tractiestroom mag slechts geschieden indien het aantal elektrische locomotieven ten hoogste het op het onderbord vermelde aantal bedraagt.
en voor overige treinen:
inschakelen tractiestroom mag slechts geschieden indien de trein de op het onderbord aangegeven treinlengte niet overschrijdt.
Nr. 308a
Bord ‘Aankondiging stroomafnemers neer’
  Aankondiging stroomafnemers neerlaten.
Nr. 309a
Bord ‘Stroomafnemers neer’
  Stroomafnemers moeten zijn neergelaten.
Nr. 309c
Bord ‘Stroomafnemers neer’ bij rijtuigwasinrichting
  De stroomafnemers moeten zijn neergelaten bij gebruik van de wasinrichting.
Nr. 310a
Bord ‘Stroomafnemers op’
  Toestemming om de stroomafnemers op te zetten.
Indien een onderbord is aangebracht geldt:
voor getrokken treinen:
inschakelen tractiestroom mag slechts geschieden indien het aantal elektrische locomotieven ten hoogste het op het onderbord vermelde aantal bedraagt.
en voor overige treinen:
inschakelen tractiestroom mag slechts geschieden indien de trein de op het onderbord aangegeven treinlengte niet overschrijdt.
Nr. 311(l/r)
Bord ‘Einde bovenleiding’
Voorbijrijden met opgezette stroomafnemers niet toegestaan. Indien een bovenbord is aangebracht is voorbijrijden met opgezette stroomafnemers niet toegestaan in de richting waarnaar de pijl wijst.
Nr. 320
Aanduiding locatie omschakelen hoogspanning
Aanduiding van de bovenleidingspanning voorbij het volgende bord ‘Nr. 310a Stroomafnemers op’. Op het onderste bord is deze bovenleidingspanning vermeld.

Copyright

De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen fouten of onjuistheden niet worden uitgesloten. DutchRail aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
Het gebruik van deze site is dan ook geheel voor uw eigen risico.
 

Contact

Voor vragen en tips over de website kunt u gebruik maken van het contactformulier. Wij stellen dit zeer op prijs!

Neem contact op!